A semi-structured English oral proficiency test for certification of teachers in South Africa

  • Carol A. Puhl
  • Johann J Swatz

Abstract

South Africa has eleven official languages, but English is by far the most commonly used medium of instruction in schools. It is therefore essential that the English proficiency of preservice teachers be accurately assessed by means of a valid, reliable and feasible assessment instrument. As there are so many tertiary institutions responsible for teacher certification in the country, standards of oral assessment vary widely. This paper describes a semi-structured oral proficiency test, designed to meet these needs. Possibilities for further development of the test are explored Suid-Afrika erken elf amptelike tale, maar Engels is die medium wat verreweg die meeste in skole gebruik word Dit is dus noodsaaklik dat onderwysstudente se taalvaardigheid in Engels akkuraat gemeet moet kan word dm. v. 'n geldige, betroubare en toepaslike meetinstrument. Die feit dat so baie tersiere inrigtings in Suid-Afrika betrokke is by die sertifisering van onderwysers, lei onvermydelik tot groot skommelinge in standaarde. Hierdie artikel beskryf 'n semigestruktureerde mondelinge taalvaardigheidstoets wat ontwikkel is om in die behoeftes te voorsien. Moontlikhede vir die verdere ontwikkeling van die toets word ondersoek.
Section
Articles