Talking in a strange tongue: An examination of U <--> U conversation

  • Mary-Louise Peires

Abstract

This paper will examine and analyse conversations conducted in English by Ll Xhosa speakers. Overt linguistic features and covert discourse conventions are discussed, and reasons for their differences from Ll < -- > Ll speech are postulated. Finally, some questions arising from the analysis will be raised. In hierdie artikel word gesprekke in Engels tussen Xhosasprekendes ondersoek en ontleed. Klaarblyklike taalkundige kenmerke en bedekte diskoersgebruike word bespreek en redes waarom dit van die diskoers van eerste taal Engelssprekendes verskil, word gepostuleer. Daama word sekere vrae wat uit die ontleding spruit, geopper.
Section
Articles