Jumbo - German

  • Rainer Kussler

Abstract

The general aim and creation of a basic German Course for flight attendants of South African Airways are explained. The contents of the course - a Suggestopedic Classroom Module, a Computer Module and a Language Module - are outlined. The testing procedures are explained and the results are summarised. Die algemene doelstelling en skepping van 'n basiese Duitskursus vir vlugassistente van die Suid-Afrikaanse Lugdiens word verduidelik Die inhoud van die kursus - 'n Suggestopediese Klaskamer-, Rekenaar- en 'n Taalmodule word uiteengesit. Die toetsprosedures word verduidelik en die resultate opgesom.
Section
Articles