The use of the microcomputer as an aid in students' understanding of Latin language and literature in a multilingual society

  • J.M. Claassen

Abstract

Some knowledge of the Latin terminology of Roman Dutch law is a prerequisite for law students in SouthAfrican universities. Although there are some points of similarity between black languages and Latin, the differences are such that many students need extra assistance with their study of Latin, which cannot be provided in the normal teaching schedule. The microcomputer is a possible solution to this need, and the author describes a research project in which microsoft QUEST was used to develop drill exercises in vocabulary, accidence and morphology. Student reactions are described. 'n Gedeeltelike kennis van die Latynse terminologie wat in die Romeins-Hollandse reg voorkom, is 'n voorvereiste vir regstudente aan Suid-Afrikaanse universiteite. Alhoewel daar sekere ooreenkomste tussen swart tale en Latyn bestaan, is die verskille van so 'n aard dat heelwat studente ekstra hulp in hul studie vanLatyn benodig. Hierdie hulp kan nie deel van die normale onderrigprogram uitmaak nie. Die mikrorekenaar bied 'n moontlike oplossing hiervoor en die skryfster beskryf 'n navorsingsprojek waarin gebruik gemaak is van QUEST om driloefeninge te ontwerp vir woordeskat, morfologie en vormleer. Studentreaksies word beskryf

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Articles