Raising achievement levels by means of Suggestopedia

  • M.S. Odendaal

Abstract

The tendency of L2 learners to fossillize at certain language proficiency levels is a phenomenon familiar to all L2 teachers and a source of great frustration for both teachers and learners. In the experiment described in this paper, it appears that a suggestopedic course of ±33 hours brought about a meaningful change in the L2 learners' language proficiency. In addition a meaningful improvement in the learners' IQ could be perceived. T2 leerlinge se fossilering op 'n bepaalde taalvaardigheidsvlak is 'n bekende verskynsel en die bron van groot frustrasie vir T2 onderwysers. Uit die eksperiment wat in die artikel beskryf word, blyk dit dat 'n suggestopediese kursus van ±33 uur 'n betekenisvolle verandering aan T2 leerlinge se taalvaardigheid gemaak het. Daarbenewens het dit 'n betekenisvolle toename in leerlinge se IK tellings tot gevolg gehad.
Section
Articles