Speech acts: the communicative revolution in language teaching

  • R. Blunt

Abstract

In the last two decades, both the Theory of Speech Acts and its application have been extensive. The theory has been exploited particularly in the field of Applied Linguistics. The purpose of the writer is to indicate the value of the concept, to explain why it needs close analysis, to outline the theoretical constructions formulated to enable Applied Linguists to exploit the concept, and to describe some of the problems which arise from the application of the theory. Gedurende die afgelope twee dekades het beide die Teorie van Spraakhandelinge en die toepassing daarvan uitgebrei. Die teorie is vera! op die gebied van Toegepaste Linguistiek benut. Die doelstelling van die skrywer is om te wys op die waarde van die konsep en te verduidelik waarom intensiewe ontleding nodig is. Die skrywer omskryf ook die teoretiese strukture wat gefo1muleer is om toegepaste taalkundiges in staat te stel om die konsep te benut, asook sommige probleme wat uit die toepassing van die teorie spruit.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Articles