Approaches to the design of language teaching software

  • Martin K. Phillips

Abstract

It is argued that there is a need in the field of computer-assisted language learning to develop a principled framework which will enable current activity to be related to an appropriate theoretical perspective and to suggest avenues of future development. A comparison of two different types of CALL programme leads to a discussion of some of the possible elements of such a framework. Daar word 'n argument voor uitgemaak dat 'n verantwoorde raamwerk ontwikkel moet word op die gebied van rekenaarondersteunde-taalonderrig. So 'n raamwerk sal daarvoor sorg dat teenswoordige aktiwiteite verband hou met 'n toepaslike teoretiese perspektief en dit sal moontlikhede open vir toekomstige ontwikkeling. 'n Vergelyking van twee verskillende rekenaarprogramme vir taalaanleer lei tot 'n diskussie oor enkele moontlikhede vir die ontwerp van so 'n raamwerk.
Section
Articles