Media use in distance education in Sweden

  • Norman F. Davies

Abstract

This article gives an overview of distance language teaching which developed rapidly in Sweden after the Second World War. It argues that so far little use has been made of technical aids and that the computer as such is still a stranger both to the language teacher and the student. The writer concludes that perhaps the time has come for a technical revolution amongst Arts students. Met hierdie artikel word 'n oorsig gegee oor afstandsonderrig-spesifiek wat tale betref-soos dit in Swede ontwikkel het na die Tweede Wereldoorlog. Daar word op gewys dat tot dusver min gebruik gemaak is van tegniese hulpmiddels en dat vera! die rekenaar onderbenut is. Die skrywer sluit met die gedagte dat die tyd moontlik ryp is vir 'n tegnologiese rewolusie"in die geledere van die Lettere en Wysbegeerte.
Section
Articles