Video in foreign language teaching

  • Joe Hambrook

Abstract

Much of the attention paid to video in foreign language teaching is focused upon a relatively small amount of commercially produced and distributed material. This paper briefly describes the development of this material in the EFLIESL field; looks at some current issues and concerns, and considers future possibilities with particular reference to computer assisted interactive video. Heelwat van die aandag wat video geniet as hulpmiddel by tweedetaalonderrig is toegespits op 'n relatief klein hoeveelheid kommersieel vervaardigde en verspreide materiaal. Hierdie artikel beskryf kortliks die ontwikkeling van bogenoemde materiaal waar dit Engels as tweede of vreemde taal betref. Verder word daar aandag gegee aan huidige tendense en toekomstige moontlikhede word oorweeg, met spesifieke verwysing na rekenaarondersteunde interaktiewe video.
Section
Articles