An examination of feedback on draft essays, using Halliday's definition of context

Lynn Quinn

Abstract


Die navorsing waaroor hierdie artikel verslag doen is histories-struktureel van aard. Die
idees van die sistemies-funksionele taalkundige, Michael Halliday word gebruik om 'n proses
vir die ontwikkeling van studente se akademiese skryfvaardighede in 'n Engels vir Ademiese
Doeleindes (ELAP - English for Academic Purposes) kursus aan die Rhodes Universiteit te
bestudeer. Die proses bestaan uit drie fases: studente skryf 'n eerste weergawe van 'n opstel,
'n respondent lewerkommentaar daarop, waarna die student dan 'n finale weergawe skryf
Ek gebruik Halliday se raamwerk om die lryse waarop hierdie proses studente kan help om
aan te pas in die breer universiteitskultuur te ondersoek Op 'n mikro-vlak ondersoek ek ook
die wyse waarop die respndent se kommentaar die student help om die akademiese
geletterdheid wat nodig is om opstelle in die konteks van die ELAP-kursus te skryf aan te
leer. Die konsepte veld (vakgebied), inhoud en vorm (field, tenor and mode) word gebruik
om die maniere waarop kommentaar op die eerste weergawe van die opstelskryfproses
studente se skry.fvaardighede kan ontwikkel, te kategoriseer. Na aanleiding van my navorsing
voer ek aan dat skryfkonsultante / dosente dit waardevol mag vind om hulle terugvoer in
terme van hierdie kategoriee te beskou. Verder kan hu/le besin of hulle studente gehelp het
om hulle skryfvaardighede te verbeter deur die kenmerke van die spesifieke sosiale konteks
1marin die skrywe plaasgevind het, in ag te neem.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5785/16-1-141

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c)
ISSN 2224-0012 (online); ISSN 0259-2312 (print)

Powered by OJS and hosted by since 2011.

 

(CC BY-NC-ND 4.0)

http://perlinguam.journals.ac.za/public/site/images/scholar/logo_copy_241

Disclaimer:

This journal is hosted by the SU LIS on request of the journal owner/editor. The SU LIS takes no responsibility for the content published within this journal, and disclaim all liability arising out of the use of or inability to use the information contained herein. We assume no responsibility, and shall not be liable for any breaches of agreement with other publishers/hosts.

SUNJournals Help