The potential contribution of children's literature to multilingualism and multiculturalism

  • Christiane Bimberg

Abstract

Dit blyk dat jeugliteratuur (die teorie daarvan en kritiek daarop) se stryd am erkenning op internasionale vlak na meer as vier dekades beloon word. Dat dit moeilik is am jeugliteratuur te vestig as n akademiese vakterrein, word gedemonstreer deur 'n aantal hakplekke en debatte wat die proses op administratiewe, wetenskaplike, ekonomiese en ander vlakke as hindernisse teewerk Kinder(jeug-) literatuur is lank reeds deel van die debat tussen letterkunde en pedagogiek/opvoedkunde, maar dit word nou dringend noodsaaklik am hierdie verskille te oorbrug - in die belang van jong lesers. 'n Goeie voorbeeld van die bydrae wat jeugliteratuur kan maak, is die inherent literer-estetiese potensiaal am 'n vennoot te wees in die opvoedingsproses, veral op die terreine van veeltaligheid en multikulturaliteit.

Author Biography

Christiane Bimberg
Christiane Bimberg is Professor of English Literature at the University of Dortmund! Germany. She has published widely in the fields of English Renaissance and Restoration Literature as well as British and American drama and theatre and children's literature of the 20th century. Her current research interests centre on interdisciplinary approaches and projects such as the musical, childhood and picture book studies, and intercultural relationships between English and Russian literature.
Section
Articles