The "monolingual habitus" as the common feature in teaching in the language of the majority in different countries

  • Ingrid Gogolin

Abstract

This article describes a fixed pattern of assumptions about language learning implicit in the idea of a national language, and explores their role in failure in the multilingual, multicultural classroom. These examples are drawn from Europe, but they raise important issues for multilingual countries like South Africa with a dominant language of education.In hierdie artikel word 'n gevestigde patroon van aannames ondersoek oor die aanleer van 'n taal soos dit duidelik na vore kom in die opvatting oor 'n nasionale taal; verder word die rol wat dit by mislukking in die veeltalige, multikulturele klaskamer speel, ontleed. Hierdie voorbeelde word aan Europa ontleen, maar dit bring belangrike vraagstukke na vore in veeltalige lande soos Suid-Afrika waar 'n dominante taal van onderrig voorkom.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Articles