Is the (unreal) tail wagging the (real) dog? Understanding the construct of language proficiency

  • Raphael Gamaroff

Abstract

This article examines concepts often used in debates on language proficiency and proficiency testing. It argues that the notion of "reality", when used by contrast with the "constructed" world of the test, is naive. Such "reality" is also "constructed" in words. This insight opens up important questions in language testing. Hierdie artikel ondersoek begrippe wat dikwels in debatte oor taalvaardigheid en taalvaardigheidstoetsing gebruik word Daar word geredeneer dat die begrip "werklikheid" naief is wanneer dit as kontrasterende be grip teenoor die "gekonstrueerde" wereld van die toets gebruik word Hierdie "werklikheid" word ook in woorde ''gekonstrueer". Belangrike vrae met be trekking tot taaltoetsing word deur hierdie insig aan die orde gestel.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
Articles