Accelerated learning techniques for the foreign language classroom

  • W. Jane Bancroft

Abstract

Recently researchers and teachers have noticed that more and more students have trouble learning. The causes for poor student learning are many and varied. To remedy the situation, programmes have been implemented in many educational institutions to reduce stress and improve· concentration, and to accelerate learning. The author suggests accelerated learning techniques for the foreign language classroom. In die jongste tyd het navorsers en onderwysers opgemerk dat steeds meer studente probleme het met leer. Die oorsake hiervoor is menigvuldig en uiteenlopend van aard. In 'n poging om die situasie te verbeter, is daar met programme begin om spanning in die opvoedingsituasie te verminder, sowel as om konsentrasie te verbeter en die leerproses te versnel. Die skrywer bespreek enkele tegnieke vir versnelde leerprosesse in vreemdetaalonderrig.
Section
Articles