SALT in South Africa: needs and parameters

  • Dawid H. van der Vyver

Abstract

This article highlights some of the most pressing educational and language communication needs in the Republic of South Africa and emphasizes the urgency for accelerated programmes for teaching and learning. It further outlines and explains specific initiatives that have been started with in response to the needs described and it suggests an approach for the possible wider application of SALT in South Africa. Hierdie artikel belig 'n aantal van die dringendste opvoedkundige en kommunikatiewe behoeftes in die Republiek van Suid-Afrika. Die noodsaaklikheid van versnellingsprogramme vir die onderwys word beklemtoon. Verder omlyn en verduidelik dit spesifieke inisiatiewe waarmee begin is as antwoord op die bestaande behoeftes. Ten slotte word gesuggereer dat SALT in Suid-Afrika nog veel verder uitgebrei kan word.
Section
Articles